BOLIGER LIGE VED VANDET

Med denne nye bydel 3,5 km syd fra centrum af Middelfart og 1,5 km nord for Gamborg Fjord, er det sat fokus på at skabe et nyt boligområde der har naturskønne områder beliggende tæt på Lillebælt. Samtidig skal fælles grønne gårdrum placeres centralt mellem boligerne. Med områdets lokalplan sikres den overordnede åbne struktur samtidig med at den nye bebyggelse placeres og udformes i respekt for nærheden til Gamborg Fjord, landskabet og den nærliggende bevaringsværdige Skrillingegård.

Området ligger tæt på indkøbsmuligheder, skoler, institutioner, strand, golfbane mm.


LANDSKAB

Der skabes varierede og sammenhængende grønne fælles og friarealer med gode stiforbindelser.
De centrale grønne gårdrum udformes med regnvandsbassiner og lavninger der bliver en naturlig del af områdets regnvandshåndtering. Landskabet skråner let ned mod Gamborg Fjord, der er en del af EU-habitatområdet Lillebælt og er dermed et internationalt beskyttet fuglereservat.

HISTORIE

Centralt i området ligger den bevaringsværdige Skrillingegård, der tilbage i 1800 blev dannet som avlsgård til Billeskov. Gården råder over 43 hektar landbrugsjord, som er dette der nu omdannes til boligområde.
Gårdens hovedbygning forbliver som fungerende bolig i området og er desuden en del af grundlaget for brug af materialer og farver i den kommende bebyggelse omkring gården.


”Arealet og beliggenheden er noget af det ypperste. Faktisk vil jeg kalde det et af Syddanmarks
bedste byudviklingsarealer. Vi er tæt på vand, byen, golfklub og marinaen, så der er et væld af aktivitetsmuligheder. Samtidig ligger området helt ugeneret og alligevel tæt på motorvejen.
Det bliver ikke meget mere attraktivt”

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen

BOLIGTYPER

Bebyggelsen opdeles i to overordnede områder T1 og T2. Begge områder indeholder boligertyper i tæt-lav bebyggelse med hhv. 1-plansboliger på 90 m2 og 2-plans boliger på 108-115 m2.

Fælles for boligområderne er at de hver har egen parkering samt et skur/depotrum ved ankomsten. Der er på grunden også placeret fælles parkeringspladser ved fællesområderne der kan udnyttes til gæsteparkering.


ETAPE 1
Efter retningslinjer fra lokalplanen er boligerne i T1 udfør gulnuancerede mursten og med fladt tag.

Som ekstra kvalitetsgivende udstyres boligerne med karnapper der er med til at skabe mere rum i boligerne samtidig med der skabes sidde nicher de steder de placeres.

ETAPE 2
Boligerne i T2 er udført med sadeltag i mørke tegl-sten mens facaderne er pudsede i forskellige farver nuancerende i jordfarver, Boligerne placeres omkring hver sit grønne gårdrum, så der dannes 3 klynger, der fremstår i hver deres facadefarve. På facaderne inkorporeres desuden elementer i cedertræ der bryder facaden og er med til at give boligerne en ekstra dybde og spil.

ANKOMST

Adgang til området sker fra Vandværksvej hvorfra området forbindes af en vej på tværs med Ulvsbjergvej.


PRIVAT UDEOPHOLD

Til hver bolig er et stykke for- og baghave, som er udlagt til eget brug. Foran en flisebelagt indkørsel, mindre grønne felter samt skuret/depotet. Bagtil mod havesiden er udformet en privat terrasse hvor der er mulighed for at nyde solen. Videre bagud er et stykke privat have med plads til lidt boldspil, blomster, krydderhave mm.

Peter Uldall Borch
Direktør – Cand. merc. Int.,
Eksam Ejendomsmægler & Valuar

T : +45 20 42 76 96
M : pb@vientoerhverv.dk